Honorary Chair:

Professor Max Lu, The University of Queensland, Australia

Conference Chair:

Professor Michael Yu, The University of Queensland, Australia

Co-Chairs:

Professor Yang Kim, Kosin University, South Korea
Professor Gang Wei, the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Australia

International Advisory Board:

Prof. Shinya Hayami (Kumamoto University, Japan)
Prof. Mir Wais Hosseini (Université de Strasbourg, France)
Prof. Peter Comba (Heidelberg University, Germany)
Prof. Martino Di Serio (Università di Napoli Federico II, Italy)
Prof. Jiansheng Li (Nanjing University of Science and Technology, China)
Prof. Baojian Shen (China University of Petroleum, China)

Local Organising Committee:

Dr. Jorge Beltramini;
Prof. Jin Zou; 
Prof. Debra Bernhardt;
Prof. Huijun Zhao;
Dr. Jack Clegg; 
Prof. Xiangdong Yao;
Prof. Gordon Xu;
Prof. Lianzhou Wang
Dr. Feng Li
Dr. Meihua Yu
Dr. Xiaodan Huang
Dr. Hongwei Zhang